meditation

Sjælens dybe kald – 10 måneders forløb

Sjælens dybe kald er et dybdegående, healende og transformerende forløb, hvor vi åbner op til din sjæls dybeste kald og den guddommelige kraft i dig. Vi arbejder med energierne i den ny tid i kærlighed, taknemmelighed, renhed, sandhed, respekt og ligeværdighed.
Skridt for skridt åbner vi til dit hjertes visdom og til hvem du er i din essens og din sande kraft. Den kraft, som guider dig fra det reneste sted i dig, uden dine skygger, dine fastlåste mønstre og dit forsvar. Den kraft som bringer dig tættere på din essens set fra sjælens perspektiv. Den kraft som synliggør mere og mere din sjæls vision, passion og mission.
Sammen opdager vi og frisætter dig af egoets strategier til at holde dig fast i det gamle og det trygge, vi opdager dine ubevidste tanker og vaner, som holder dig fanget i en bestemt tilstand eller vibration, i en bestemt rolle, i frygt eller i stress og vi opdager, hvor du overskrider dine grænser og lader andres energi påvirke dig.
Når sjælen kalder dig hjem i din egen kraft og kærlighed, vil du mere og mere opleve følelsen af nærvær, af at blive hel, at høre til og at stå stærkt i dig selv. Du vil mere og mere mestre dit eget liv, mestre dine energier og vibrationer og du vil mestre at skabe og leve fra din sjæls dybeste vision.

Du vil bl.a. lære at:

Styrke din intuition og lade dig guide fra dit indre
Åbne hjertet og gå med hjerteenergien
Lade dit lys skinne og turde stå i din storhed
Det er trygt og tilladt for dig at fylde og være den du er
Stå i din kraft også når der stormer omkring dig
Navigere i den verden der lige nu transformeres til den nye tid
Være tro mod dig selv og dine værdier
Sætte sunde og naturlige grænser for dig selv
Se bag illusionerne, så du kan være autentisk og sand
Balancere din maskulin og feminin energi
Forbinde dig til den højere guddommelige kraft
Træde ud af 3. dimensions energier og ind i 5. dimension – den gyldne tidsalder
Frisætte dig af bindinger på alle planer
Navigere i den kollektive energi og træde ud af frygt og adskillelse
Være din egen healer og healer af verden

Da jeg arbejder intuitivt med energierne i gruppen og universet, folder forløbet sig ud fra gang til gang. Det er vigtigt at gruppen er dynamisk og der skabes plads til det, som må opstå i den enkelte og gruppen. Vi kan arbejde med forskellige emner, som taknemmelighed, tillid, mindset, healing eller hvad du ønsker.
På denne sjælsrejse vil jeg guide dig på vej gennem trommerejser, klang og gong, lyd, bevægelse, meditationer, healing, stilhed, åndedræt, kanaliseringer, universets energetiske påvirkninger og hvad jeg intuitivt bliver guided til. Æteriske olier, krystaller og forskellige kortsæt, bruges til at understøtte dine processer. Vi vil i cirklen dele hvad vi har på hjertet og guide hinanden til en dybere forståelse af vores guddommelige kraft og kærlighedens healende vibration.
PRAKTISK INFORMATION
Vi mødes en aften om måneden i Juelsminde fra kl. 18.30 – ca. 21.30 med opstart i september og afslutning i juni.
Der vil være kaffe/te m.m. og plads til at dele, hygge og snakke.

Vi er en lille gruppe på max 8 personer.

Jeg lukker for tilmeldingen, når holdet er fyldt op og senest når vi starter til september. Det vil være den samme gruppe du følges med under hele forløbet, så vi sammen kan opbygge tillid og skabe et nærværende, dybt og trygt rum.

Du tilmelder dig alle gangene og tilmeldingen er bindende. Skulle du være forhindret i at deltage en eller flere gange betales pengene desværre ikke tilbage.
Pris for hele forløbet er kr. 3,500,-. Du kan betale hele beløbet på en gang eller i flere rater efter aftale.
Du kan tilmelde dig ved at sende mig en sms på 41666454. Derefter sender jeg dig yderligere information om betaling, praktisk information m.m.
Datoerne er følgende:
I 2022
Mandag, den 12. september
Mandag, den 10. oktober
Mandag, den 7. november
Mandag, den 12. december
I 2023
Mandag, den 9. januar
Mandag, den 6. februar
Mandag, den 20. marts
Mandag, den 17. april
Mandag, den 22. maj
Onsdag, den 21 juni
Kalder dette forløb på dig, vil jeg glæde mig til at tage denne transformerende rejse sammen med dig.

Hjertets visdom – vejen til din indre kraft – Meditationsaften

 

Hjertets visdom – vejen til din indre kraft er et meditationsforløb, hvor vi, gennem guidede meditationer, klang, lyd, trommer, tilgivelse, taknemmelighed, mindset, universets kraft m.m., arbejder dybt ind i dit hjertets visdom. Den visdom, som kan give dig svar på det du ønsker fra det reneste sted i dig, uden dine skygger og dit forsvar, og som bringer dig tættere på din essens – den du virkelig er. At sige JA til kærligheden til dig selv og leve et autentisk liv ud fra et sandt og nærværende sted i dig – ud fra dit guddommelige potentiale.

Stress, tankemylder, angst, frustrationer, vrede, jalousi, adskillelse m.m. er alle sammen følelser der styres af dit ego. Når du er i kontakt med dit hjerte, eksisterer kun følelser som empati, ubetinget kærlighed, fred, omsorg, taknemmelighed, samhørighed m.m. og dette åbner for mulighed til magiske forandringer i harmoni med dig og din sjæl. Vi arbejder dybt ind på celleplan og forløser traumer og blokeringer og samtidig aktiverer din iboende kraft og dit lys.

Når der er overensstemmelse mellem dit hjerte og dit sind falder dit nervesystem fuldstændig til ro, dit immunforsvar styrkes og du vil opleve glæde, livslyst, kraft, balance og leve dit liv fra dit indre upåvirket af de ydre omstændigheder og andres påvirkninger.

Jeg arbejder intuitivt med gruppens, universets og moder Jords energier, så hvilke emner vi arbejder med på de enkelte aftener, må vise sig under forløbet.

Kalder dette på dig, vil jeg glæde mig til at tage denne indre rejse med dig.

Kærligst

Zelinna Enaya

Praktisk information

Datoer:               Der er ingen datoer på nuværende tidspunkt

Tidspunkt:         Kl. 19.15 – 21.00

Sted:                   Fyrrelunden 5, 7130 Juelsminde

Pris:                    150,- pr. gang inkl. te m.m.

 

Kan du samle 8 personer eller flere, så holder jeg gerne en meditationsaften hjemme hos dig, på din arbejdsplads, eller et helt andet sted. Det kan også være i forbindelse med et arrangement, en god start eller afrunding på dagen, en pause på en krævende kursusdag, et forløb til forebyggelse af stress eller noget helt andet.

Som vært/værtinde deltager du gratis i arrangementet. Som virksomhed laves individuel aftale. Kontakt mig gerne, så vi kan lave et arrangement, helt som du ønsker det.

 

Din oplevelse…

kan være forskellig fra gang til gang afhængig af din nuværende tilstand, ligesom det også vil gå dybere og dybere hver gang. Meditation kan:

  • Berolige nervesystemet
  • Afspænde krop og sind på et dybt plan
  • Balancere cellerne og skabe flow
  • Styrke kroppens selvhelbredende kræfter
  • Frigøre dybereliggende traumer og blokeringer
  • Skabe ro og klarhed i hovedet
  • Skabe lethed, overskud og livsglæde
  • Være gavnligt mod fysiske smerter, søvnproblemer, nedtrykthed
  • Og meget meget mere…


En meditationsaften…

er for flere personer, og du sidder på en stol eller meditationspude.
Alle kan deltage og det kræver ikke erfaring med meditation at deltage. Efter meditationen vil jeg anbefale dig at slappe af, så kroppen får “fri” til at rense ud samt drikke godt med vand. 


Klang og lyd…

bruger jeg også i mine meditationer sammen med klangen af stilhed. Klang og lyd er musikkens medicin til dig og har været brugt i Østens helbredelseskunst gennem årtusinder og til at bringe folk i meditativ tilstand. I den østlige forestilling udspringer mennesket af lyd og hele vores indre er frekvenser, som påvirkes af lyde og vibrationer. Derfor kan klang og lyd påvirke os så stærkt og så dybt. I dag forskes der mange steder i verden i, hvordan lyde påvirker kroppens sind, celler, organer m.m. og der er en stærkt stigende interesse for den musiske medicins muligheder og virkning –  fremtidens naturlige medicin til dig.

 

Kontakt mig!

Zelinna Enaya
Tlf: 41666454
Mail: kontakt@zelinna-enaya.dk